Huiswerkbegeleiding


Ziet uw kind er tegenop om na een lange dag op school nog aan het huiswerk te beginnen? Is er misschien telkens opnieuw een huis vol herrie als het leerwerk overhoord moet worden? Vindt uw kind het moeilijk om een goede planning te maken? Of gaat uw kind binnenkort de overstap maken van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs? Dan kan Pedagogisch adviesbureau JIWI uw kind de ondersteuning bieden die het nodig heeft.

 

De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs brengt veel en vooral grote verandering met zich mee. Zo wordt uw kind ineens veel vrijer gelaten en wordt er verwacht dat het zijn huiswerk maakt. Maar wat is het toch moeilijk om na een lange schooldag nog huiswerk te gaan maken. De komst van Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp en Messenger maken het daar niet makkelijker op. Daarnaast is het natuurlijk ook niet de bedoeling dat uw kind tot laat in de avond bezig is met huiswerk maken en wel tijd over heeft voor leuke activiteiten. Het vinden van een goede balans tussen al die veranderingen en verleidingen is dan ook heel belangrijk, maar niet voor iedereen altijd even gemakkelijk.

 

Om de schoolprestaties, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van uw kind te vergroten gaat Pedagogisch adviesbureau JIWI uit van de behoeften van het kind en/of de ouders. Met andere woorden, JIWI biedt maatwerk en gaat daarbij in op de volgende gebieden:

  • Coaching op het gebied van motivatie, zelfvertrouwen en zelfstandigheid
  • Structureren, plannen en organiseren van het huiswerk
  • Studievaardigheden zoals omgaan met verleidingen, samenvatten, leerstijlen, toetsen, mindmappen, specifieke vaardigheden, leren hoe je moet leren en welke manier van leren past bij het kind.