Ik leer anders


 

Denk eens aan het woord stoel. Wat zie je?

Zie je de letters S-T-O-E-L of zie je een plaatje van een stoel?

Als je een plaatje ziet, lees dan verder!

 

 

Met de praktische training 'Ik leer anders' worden leerproblemen aangepakt. Het huidige onderwijs sluit niet goed aan bij alle denkwijzen. Waar verreweg het grootste aantal (95%) met het gehoor leert, is er ook een kleine groep die visueel leert (5%). Zo denken leerlingen met bijvoorbeeld een leerachterstand, dyslexie, ADD, ADHD, hoogbegaafdheid en/of HSP al vaak in beelden en niet in woorden. Hierdoor wordt de lesstof niet altijd begrepen en onthouden. Bijles helpt dan ook vaak onvoldoende, omdat de leerling de lesstof op een foute wijze aangeboden krijgt. Tijdens de training 'Ik leer anders' leert uw kind zelf de lesstof te vertalen naar woordbeelden, zodat de lesstof wel begrepen en onthouden wordt. (Bron: www.ikleeranders.nl

 

 

Inhoud van de training

- Informatie bewust visueel opslaan

- Alfabet

- Woorden opslaan en verbeteren als beelden (dictee)

- Cijferveld van 1 t/m 100

- Tafels 1 t/m 10

- Klokkijken

 

'Ik leer anders' is niet alleen geschikt voor kinderen die moeite hebben met taal (lezen en spellen) en rekenen (tafels, plus en min sommen). Maar is ook uitermate geschikt voor hen die moeite hebben om informatie te onthouden, snel afgeleid zijn of moeite hebben met het werktempo. Opgedane vaardigheden kunnen (in de toekomst) ook toegepast gaan worden op vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, vreemde talen, enzovoorts. 

 

 

Voor wie

Voor kinderen vanaf 5 jaar tot volwassenen

 

 

Praktische informatie

De basistraining 'Ik leer anders' bestaat uit 4 individuele sessies van elk 60 minuten.

 

De training 'Ik leer anders' is een vaardigheidstraining en om de vaardigheden goed te laten slijten, komt het vaak voor dat er 2 tot 4 extra sessies ingepland moeten worden. 


Voorafgaand aan de training vindt er een kennismakings-/intakegesprek plaats met u en uw kind. Tijdens dit gesprek wordt er kort kennisgemaakt en worden de wensen en behoeften uitgesproken. Tevens wordt er tijdens dit gesprek, middels een vragenlijst, nagegaan of het kind baat zou hebben bij de vaardigheidstraining. Daarnaast zullen er gedurende de basistraining contactmomenten plaatsvinden, waarin de uitgesproken wensen en behoeften geëvalueerd worden en indien nodig bijgesteld kunnen worden. Deze evaluatiemomenten vinden telefonisch, via de mail of via direct contact plaats. 

 

 

Kosten

Per deelnemer kost de training € 279,- (zonder btw).

 

Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:

- Kennismakings-/intakegesprek van ca. 45 minuten (t.w.v. € 35,-)

- 4 sessie van 60 minuten

- Het werkboek 'Ik leer anders' met opdrachten (t.w.v. € 39,-)

- Het diploma 'Ik leer anders' met en klein eindpresentje

- Per bijeenkomst limonade, frisdrank of thee en een lekkernij/versnapering, zodat uw kind op en top aan de vaardigheidstraining kan beginnen.