Over mij


Mijn naam is Jitske Wilken en ik woon net buiten het Brabantse dorpje Bakel. Na het behalen van mijn diploma Pedagogiek in 2013 ben ik in 2014 gestart met mijn eigen pedagogisch adviesbureau, JIWI Support & Consultancy. Ik ben hiermee gestart, omdat ik vind dat ieder kind het recht heeft zich te ontwikkelen tot een eigen persoontje. Om die reden vind ik het dan ook enorm belangrijk om mijn diensten laagdrempelig aan te bieden, zodat iedereen hiervan gebruik kan maken.

 

In de afgelopen jaren heb ik de volgende diploma's, certificaten en licenties behaald:

- Gediplomeerd pedagoog: Hbo-Pedagogiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

- Gecertificeerd coach Ik leer Anders

- Gecertificeerd Bikkeltrainer met licenties voor de trainingen Huiswerk Bikkels en Bikkels in de Dop.

 

Mijn visie

De filosoof Emerson deed ooit de uitspraak, 'Jezelf zijn in een wereld waarin iedereen constant probeert je te veranderen in iemand anders, kan gezien worden als de grootste uitdaging'. De samenleving neigt ernaar om mensen die afwijken van de algemene standaard te voorzien van een etiket. En dit terwijl ieder mens juist vanuit een oerinstinct erbij wil horen en veilig wil zijn. De uitdaging ligt dan ook daarin om trots te kunnen zijn op het eigen unieke karakter. Als pedagoog vind ik het zeer belangrijk dit unieke karakter van een kind naar boven te halen en het kind juist ook te stimuleren en te ondersteunen om trots te zijn op dit eigen karakter.

 

Dit maakt dan ook dat ieder kind een eigen persoonsgerichte benadering nodig heeft. Tijdens de begeleiding wordt er gekeken naar de mogelijkheden en de talenten van het kind en hoe deze ingezet kunnen worden. Daarnaast is de begeleiding ook gericht op het opdoen van successen. Het opdoen van positieve ervaringen, door bijvoorbeeld kleine doelen te behalen, sterkt het kind namelijk in het zelfvertrouwen, waardoor zij stressvolle situaties beter het hoofd kunnen gaan bieden.