Sociaal-emotionele begeleiding


De huidige samenleving stelt hoge eisen en verwachtingen aan het opgroeiende kind. Misschien wel te hoog, want steeds meer kinderen ervaren dat zij niet aan die eisen en verwachtingen kunnen voldoen. Iedereen heeft vanuit een oerinstinct de behoefte om erbij te horen, waardoor ieder kind probeert om aan deze hoge maatstaven te voldoen. 'Anders zijn', zou immers tot gevolg kunnen hebben dat je er niet bij hoort. Een kind in de huidige samenleving vraagt daardoor enorm veel van zichzelf en gaat steeds vaker voorbij aan wie hij of zij echt is.

 

Kinderen blinken uit in het tonen van hun veerkracht, maar toch kunnen deze hoge eisen en verwachtingen problemen als faalangst, verlegenheid, slaapproblemen, teruggetrokken gedrag, laag zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen tot gevolg hebben. Kinderen kunnen het slachtoffer worden van pesten of gaan juist pesten. Daarnaast zouden er ook problemen kunnen opspelen in het tonen van de sociale vaardigheden of juist het maken en/of onderhouden van sociale contacten. Anderen worden misschien wel brutaal, maken ruzie, luisteren niet of gaan schoppen en slaan als ze hun zin niet krijgen. En ook al is het gedrag misschien wat minder duidelijk zichtbaar, kinderen proberen je iets te vertellen!

 

Niet ieder kind zal problemen ondervinden. Maar voor die kinderen die het soms wel moeilijk hebben, kan een tijdelijk steuntje in de rug al voldoende zijn om steviger en zekerder nieuwe uitdagingen en taken aan te gaan. JIWI wil u en uw kind hierin graag ondersteunen en uw kind dit tijdelijke steuntje in de rug geven.